Konferencja naukowa pt. „Uchwała reklamowa – szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych aspekty prawne” odbędzie się 3 marca 2017 r. w godz. 9:30 – 16:30 w sali konferencyjnej Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79. Współorganizatorem jest Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: wkacperski@um.warszawa.pl

Program konferencji 3 marca 2017