IV Forum Kierowników IT w Administracji odbędzie się 29-31 marca 2017 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem.

Program, formularz zgłoszeniowy i inne informacje: www.forum.itwadministracji.pl/

 

Główne nurty tematyczne: Linia Współpracy 2016, praktyka archiwizacji w systemie EDZ, portal RP, wspólna przestrzeń informacyjno-usługowa rządowych i samorządowych podmiotów publicznych, krajowy schemat identyfikacji elektronicznej, uwierzytelnianie w usługach publicznych, realizacja usług elektronicznych przez samorządy a RPO, dostosowanie urzędu do polityki cyberbezpieczeństwa państwa.

Do udziału w Forum są zaproszeni:

* kierownicy i dyrektorzy IT jednostek administracji państwowej i samorządowej;

* dyrektorzy i naczelnicy wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

* marszałkowie, starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, skarbnicy, sekretarze;

* członkowie zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych.