W ramach obchodów 15-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu 16 marca 2017 r. o godz. 10:30 w gmachu NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie konferencję pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia można przesyłać do 18 lutego 2017 r. na adres: biuro@piib.org.pl

Wykłady wprowadzające w temat konferencji wygłoszą: prof. Irena Lipowicz z UKSW, prof. Hubert Izdebski z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i prof. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej.

Sesje panelowe będą przebiegały pod hasłami:

  1. Usytuowanie problematyki etyki w odniesieniu do zawodów regulowanych, w tym zawodu inżyniera budownictwa.
  2. Normy etyczne w odpowiedzialności zawodowej.
  3. Postępowanie dyscyplinarne na straży etyki i zaufania do zawodu inżyniera budownictwa – egzekwowanie odpowiedzialności.
  4. Etyka współpracy inżynierowie/zawody regulowane a zleceniodawcy dla budowania relacji na rynku w standardzie społecznej gospodarki rynkowej.

W czasie konferencji zostaną przedstawione po raz pierwszy wyniki ankiety „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w czasach złożonych przemian politycznych i gospodarczych”.

Program konferencji PIIB