Projekt „Miasta Przyszłości” realizowany przez THINKTANK od 5 lat, to unikatowa platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych ekspertów.

Najważniejszym elementem projektu jest Sesja Dialogu, która w tym roku odbędzie się 28 marca w Łodzi w godz. 10-16:30. Sesja umożliwia samorządowcom spotkanie się we własnym gronie w grupach zawodowych oraz dyskusję z interesariuszami przy „okrągłym stole”. Nie ma paneli ani wystąpień. Osią spotkania jest rozmowa i kontakt bezpośredni. Tematyczne sesje dialogu pozwalają wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze.

Ranking liderów samorządowych nagradza prezydentów miast, którzy okazali się najbardziej efektywni pod względem kompleksowego przywództwa. Brane jest pod uwagę kilkadziesiąt kryteriów.

Partnerami wydarzenia są: Deloitte, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Phenohorizon.

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Forum Od-nowa.

Zapraszamy do rejestracji na http://mttp.pl/rejestracja/miasta-przyszlosci-2017