VIII Kongres Regionów odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w dniach 19-20 czerwca 2017. Na to prestiżowe doroczne wydarzenie zapraszają ponownie: Grupa Onet-RAS Polska (wydawca uznanych medialnych tytułów: Forbes, Newsweek, Onet, Fakt, Przegląd Sportowy, Business Insider) oraz Miasto Wrocław i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Samorząd 2.0 – Pożądane innowacje”. Podczas dwóch dni sesji plenarnych i dyskusji panelowych – w obecności znamienitych gości, decydentów oraz uznanych ekspertów – omawiane będą zarówno dobre praktyki jak i wyzwania dotyczące samorządów. O pożądanych innowacjach będzie mowa zarówno w odniesieniu do mechanizmów rządzących całym samorządem, jak i obszarów praktycznych, takich jak oświata, opieka społeczna, transport, czy ochrona środowiska.

VIII Kongres Regionów stworzy dodatkowo platformę wymiany opinii między przedstawicielami trzech szczebli samorządu w tematach systemowych. Po raz pierwszy marszałkowie, starości i burmistrzowie będą w jednej przestrzeni dyskutować o tym, jakie napotykają problemy i jak można je rozwiązać dzięki lepszej współpracy w ramach obecnych rozwiązań prawnych a na ile konieczne jest stworzenie nowych mechanizmów administracyjnych.. Jednym z poruszanych tematów będzie przyszła wizja regionów.

W edycji 2017 nastąpi kilka zmian technicznych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczestników poprzednich edycji. Panele dyskusyjne będą w większym niż dotąd stopniu przeplatane prezentacjami najlepszych praktyk lub po prostu nowych praktyk (w formie case study) z Polski i zagranicy. Panele dyskusyjne będą również bardziej interaktywne. Sprzyjać temu będzie mniejsza niż dotąd liczba panelistów, wyraźniej spolaryzowani goście, elektroniczne głosowania i więcej czasu na pytania z sali. Wreszcie bardziej niż dotąd Kongres otworzy się na tematy szczególnie interesujące dla dwóch bardzo ważnych grup samorządowców: skarbników i przewodniczących rad. Poza przedstawicielami dużych wspólnot, którzy dominują w Kongresie od lat, zaproszeni zostaną przedstawiciele średnich i mniejszych jednostek samorządowych – powiatów, gmin miejsko-wiejskich i gmin wiejskich.

Jak co roku podczas uroczystej gali wręczone zostaną prestiżowe nagrody w rankingu Prezydentów Miast N15 (organizowanym przez tygodnik Newsweek) oraz w rankingu „Miasta atrakcyjne dla biznesu” (realizowanym przez miesięcznik Forbes). Drugi rok z rzędu Kongresowi towarzyszyć będą również dwa wydarzenia dodatkowe – Forum Trzech Sektorów i Kongres Miast Sportowych.

Więcej informacji