Konferencja odbędzie się Ministerstwie Rozwoju (Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5) w godz. 9-17.

Trzecia edycja konferencji EAB będzie poświęcona wdrażaniu elektronicznej faktury w instytucjach publicznych – w ramach projektu dofinansowanego w z Funduszy Europejskich pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”. Głównym celem projektu jest wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez jednostki sfery finansów publicznych.

Podczas konferencji będą omawiane aspekty prawne, wyzwania oraz korzyści związane z wdrożeniem nowych przepisów dotyczących elektronicznego fakturowania. Poznamy punkt widzenia przedstawicieli instytucji publicznych a także dowiemy się, jak powinno wyglądać wdrożenie elektronicznego fakturowania w instytucji publicznej krok po kroku. Przedstawione zostaną również dobre praktyki w tym obszarze, zaczerpnięte z innych krajów. Zwieńczeniem konferencji będzie debata z udziałem ekspertów, którzy będą odpowiadać na pytania uczestników.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli instytucji publicznych odpowiedzialnych za wdrażanie e-faktury – dyrektorów departamentów finansowych, skarbników, głównych informatyków oraz przedsiębiorców realizujących dostawy dla sektora publicznego.

Poprzednia edycja konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła ponad 400 uczestników. Wnioski z konferencji sformułowane w memorandum zostały przekazane wszystkim zainteresowanym gremiom.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Rozwoju oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.

więcej informacji i rejestracja