Konferencja odbędzie się w Sheraton Warsaw Hotel przy ul. B. Prusa 2 w Warszawie.

Tradycyjna konferencja, na którą  Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, w tym roku nosi tytuł: „Strategie finansowe projektów rozwojowych”

Organizowane od 2005 roku konferencje stały się forum dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w kreowanie i realizację polityki rozwoju.

Wiodące tematy tegorocznej edycji to:

  • kryzys zanieczyszczenia powietrza – przyczyny i rozwiązania
  • inwestycje konieczne do poprawy sytuacji środowiska naturalnego: jakie i ile?
  • kierunki i priorytety finansowania infrastruktury energetycznej i transportowej
  • budownictwo mieszkaniowe – potrzeby gmin i sposoby ich zaspokojenia
  • modele finansowania inwestycji energetycznych, transportowych i mieszkaniowych

Pierwszego dnia obrad, w trakcie sesji plenarnej, zaproszeni goście wystąpią w czterech blokach poświęconych ww. zagadnieniom.

Drugi dzień konferencji zaplanowano w formie równoległych seminariów:

  1. ENERGETYKA, TRANSPORT
  2. MIESZKALNICTWO

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

więcej informacji