Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne ul. Grottgera 2, od godz. 10

Program i zgłoszenia: http://miasta2050.lublin.eu/

Obchody 700-lecia Lublina w 2017  r. dały okazję do podsumowania dotychczasowego rozwoju miasta i spojrzenia w przyszłość. Przy tej okazji wykonano społeczny Foresight Lublin 2050. Konferencja „Miasta 2050” podsumowuje ten projekt, ale też da okazję do wybiegnięcie w przyszłość w poszukiwaniu śmiałych rozwiązań, które pozwolą budować miasto jutra – efektywne i atrakcyjne.

Konferencja zgromadzi ekspertów z takich dziedzin jak foresight dla miast, współwytwarzanie, współzarządzanie, narzędzia technologiczne i społeczne, a skierowana jest do przedstawicieli polskich miast, instytucji samorządowych, administracji lokalnej, jak również do środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Prelegenci z kraju i zagranicy zaprezentują rozwiązania, które już dziś zmieniają sposób, w jaki myślimy o mieście, technologiach, jego zasobach i potencjale.

Prowadzenie: Edwin Bendyk – Polityka, Collegium Civitas. Prelegenci (m.in.): Jasmina Belcovska – UNDP; Justyna Król – Pracownia Miejska; Marina Petrovska – Urząd Miasta Skopje; Louise Pulford – Social Innovation Exchange; Mariusz Sagan – Urząd Miasta Lublin, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów; Marta Żakowska – Magazyn Miasta.