Międzynarodowa konferencja naukowa „Wybory samorządowe – samorządowe wybory” odbędzie się 22 maja 2018 r. w godzinach 9- 16 w auli im. Baszkiewicza, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Kampus Główny).

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana poglądów przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego, a w szczególności ordynacji wyborczej i finansowania kampanii wyborczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Konferencji będą towarzyszyć warsztaty doktorantów i studentów uczelni organizujących konferencję.