Forum odbędzie się w Hotelu Orle na Wyspie Sobiszewskiej w Gdańsku. Program i zapisy na http://gfw.pl/szkolenia/i-samorzadowe-forum-odpadowe/

Wprowadzenie od 1 kwietnia 2018 Ogólnopolskiego Systemu Segregacji Odpadów, zainicjowało potrzebę wymiany doświadczeń przez praktyków. Gdańska Fundacja Wody pod patronatem merytorycznym Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku podjęła się organizacji I Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami.

Tematem wiodącym tegorocznego Forum, które w założeniu rozpoczyna cykl dorocznych spotkań, będzie ogólnopolski system segregacji odpadów w praktyce samorządów. Omówione zostaną m.in. kwestie związane z gospodarką odpadami w obszarze gmin, in-house w gminach, ogólnopolskim systemem segregacji, poziomami odzysku surowców oraz idea circular economy.

Forum zostanie zrealizowane jako dwudniowe szkolenie, w dniach 4 – 5 czerwca 2018 roku. Na pierwszy dzień zaplanowano wystąpienia specjalistów, omawiające aktualne przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi oraz doświadczenia i praktyki. Na drugi dzień – dwie równolegle przebiegające wizyty studyjne: w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku i na Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych w Gdańsku.

Dodatkowymi elementami promującymi Miasto Gdańsk będą: wizyta w Europejskim Centrum Solidarności, spacer po Głównym Mieście w Gdańsku oraz wejście na Zbiornik Wodny Kazimierz w Gdańsku – Sobieszewie.