Obradowała Rada Unii Metropolii Polskich

21 marca 2018 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Unii Metropolii Polskich, którą tworzy 12 prezydentów miast członkowskich. Wcześniej spotkał się Zarząd UMP. Na podstawie jego rekomendacji, Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2017 roku...

XI Polski Kongres ITS, 22-23 maja 2018 r. Warszawa

Jedenasta edycja Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 roku w Warszawie. ITS Polska co roku organizuje spotkanie osób zainteresowanych rozwojem technologii i usprawnianiem systemów...

„Dobry klimat dla miast” – nowa broszura UMP

Unia Metropolii Polskich, wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (beneficjent koordynujący), Miastem Stuttgart oraz miastem st. Warszawą, jest współrealizatorem Projektu ADAPTCITY, w ramach instrumentu finansowego Komisji Europejskiej...