XI Polski Kongres ITS, 22-23 maja 2018 r. Warszawa

Jedenasta edycja Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 roku w Warszawie. ITS Polska co roku organizuje spotkanie osób zainteresowanych rozwojem technologii i usprawnianiem systemów...

„Dobry klimat dla miast” – nowa broszura UMP

Unia Metropolii Polskich, wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (beneficjent koordynujący), Miastem Stuttgart oraz miastem st. Warszawą, jest współrealizatorem Projektu ADAPTCITY, w ramach instrumentu finansowego Komisji Europejskiej...

Prezydenci zabrali głos w sprawie migracji i integracji

Z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza powstanie zespół roboczy Unii Metropolii Polskich ds. migracji i integracji. Taką wolę wyrażono w „Deklaracji prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie  migracji”,...

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do UMP

Środowisko prawnicze powinno jednoczyć się w szczególny sposób, aby stać na straży nie jedynie porządku prawnego, ale także podstaw demokracji – stwierdził rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do dyrektora Biura Unii...