1990 — Unia Metropolii Polskich — 2019

 

 

Paweł Adamowicz (1965-2019)

W dniu 14 stycznia 2019 r. zmarł tragicznie Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska od 1998 roku, Prezes Zarządu Unii Metropolii  Polskich w latach 2007-2015. Był człowiekiem pogodnym i życzliwym, inicjatorem i liderem działań UMP m.in. w sprawach ustroju metropolitalnego, polityki migracyjnej, obrony wartości demokratycznych. Będziemy o Nim pamiętać kontynuując Jego przesłanie.

Rada, Zarząd i Biuro Unii Metropolii Polskich

 

 

 

 

Unia Metropolii Polskich powstała w Krakowie 11 października 1990 roku z woli prezydentów miast: Gdańska, Krakowa, Poznania, m.st. Warszawy i Wrocławia, jako forum solidarności władz metropolitalnych w działaniach zmierzających do sieciowego powiązania miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata, według projektu Instytutu Miasta p.t. “Tyle państwa ile miasta”. Początkowo UMP działała w formie konwentu prezydentów miast.

W 1993 r. Unia Metropolii Polskich zarejestrowała się jako fundacja miast i została jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której Stronę Samorządową współtworzy razem z Unią Miasteczek Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Województw RP.
Dziś w Unii Metropolii Polskich solidarnie współdziała 12  głównych miast Polski:  Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

 

11 miast należących do UMP to członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Eurocities, zrzeszającego wielkie miasta europejskie. Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zasiadają w Komitecie Regionów UE.