Wiadomości

Wspomnienie Pawła Adamowicza

Wspomnienie Pawła Adamowicza

Właśnie mijają 2 lata od tragicznej śmierci jednego z najbardziej zasłużonych dla idei samorządu lokalnego ludzi – prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Wszyscy mamy ciągle w pamięci ten, z jednej strony piękny, kolorowy, będący zwieńczeniem całorocznej akcji...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na pytania UMP

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na pytania UMP

Zespół UMP ds. Odpadów Komunalnych  w piśmie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskazywał na konieczność doprecyzowania przepisu,  w którym  prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez gminę lub wspólnie z inną gminą objęłoby także ich...

Miasta neutralne klimatycznie – jak tego dokonać?

Miasta neutralne klimatycznie – jak tego dokonać?

Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągniecie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Nikt nie ma wątpliwości, że dotychczasowe działania nie wystarczą do osiągnięcia tego ambitnego celu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie samorządów...

Wystawa „Białoruś. Droga do wolności”

Wystawa „Białoruś. Droga do wolności”

10 grudnia to szczególna data. 72 lata temu Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w tym dniu Powszechną deklarację praw człowieka, a dwa lata później ustanowiło 10 grudnia Dniem Praw Człowieka. Święto, obchodzone corocznie, poświęcone jest przede wszystkim ludziom, którzy...

Strefy Czystego Transportu – rządowy projekt do zmiany

Strefy Czystego Transportu – rządowy projekt do zmiany

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłosiło projekt wprowadzenia w każdym mieście powyżej 100 tys. mieszkańców Stref Czystego Transportu. Nowe przepisy ograniczające ruch pojazdów na terenach miejskich miałyby wejść w życie w ramach nowelizacji ustawy o...

Zmiany w segregacji odpadów

Zmiany w segregacji odpadów

Miasta otrzymały do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nie wniosły istotnych uwag do projektu, co oznacza, że akceptują proponowane zmiany. Nowelizacja...

Ministerstwo Finansów nie widzi kryzysu finansów miast

Ministerstwo Finansów nie widzi kryzysu finansów miast

W udzielonym Dziennikowi. Gazecie Prawnej wywiadzie (25 listopada 2020 r.) wiceminister finansów Sebastian Skuza ocenił, że sytuacja finansowa samorządów po trzech kwartałach 2020 r. jest niezła, znacznie lepsza niż można się było tego spodziewać wiosną tego roku....