Wiadomości

Zniknie możliwość złożenia e-wniosku o dowód osobisty

Zniknie możliwość złożenia e-wniosku o dowód osobisty

Wszystkim, którzy chcą skorzystać z możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty droga elektroniczną zostało 100 dni na skorzystanie z tej możliwości. Od 2 sierpnia 2021 r. wnioski o wymianę, albo o nowy dowód będzie można składać wyłącznie osobiście. Wiąże się to z...

Cyfrowa niedostępność podmiotów publicznych

Cyfrowa niedostępność podmiotów publicznych

Żadna z 835 stron internetowych objętych monitoringiem nie jest w 100% zgodna z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1. Średnio na każdej stronie zidentyfikowano 35 błędów. Jedynie 22,2% badanych stron posiadało poprawną deklarację dostępności. Tak...

Miasta w obiegu zamkniętym. Prezentacja wyników projektu

Miasta w obiegu zamkniętym. Prezentacja wyników projektu

19 kwietnia 2021 r. odbyła się oficjalna prezentacja raportów projektu „Circural Cities Program Poland” realizowanego – po raz pierwszy – w trzech miastach: Gdańsku, Krakowie i Lublinie. W trakcie programu przeprowadzona została analiza identyfikująca praktyczne...

Z Wicepremierem Gowinem rozmowy o KPO

Z Wicepremierem Gowinem rozmowy o KPO

O komponencie KPO „Odporność i konkurencyjność gospodarki” samorządowcy rozmawiali z Jarosławem Gowinem, Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii. Wicepremier zapewniał, że większość zgłaszanych przez stronę samorządową postulatów została przyjęta. Zapewnił też, że...

W Parlamencie Europejskim o zakazie hodowli zwierząt w klatkach

W Parlamencie Europejskim o zakazie hodowli zwierząt w klatkach

Europejski Komitet Regionów opowiedział się za zakończeniem praktyki hodowli zwierząt w klatkach w całej Europie. Nie można dłużej ignorować negatywnych skutków zewnętrznych uprzemysłowionej produkcji zwierzęcej dla środowiska, klimatu i zdrowia. 15 kwietnia br. w...

Miasta UMP gotowe do masowych szczepień

Miasta UMP gotowe do masowych szczepień

W ostatnich kilku tygodniach samorządy, odpowiadając na prośbę administracji rządowej, wykonały dużą pracę, włożyły duży wysiłek w przygotowanie masowych punktów szczepień. Są też w stanie uruchomić większą ilość punktów szczepień powszechnych, niż te zatwierdzone...

Rozwój miast i metropolii jest korzystny dla całego kraju

Rozwój miast i metropolii jest korzystny dla całego kraju

- Nadwyżka operacyjna polskich miast drastycznie się obniżyła w ciągu ostatnich dwóch lat. To powoduje, że ich możliwości inwestycyjne się kurczą, a w konsekwencji obniża się nie tylko jakość życia mieszkańców, ale także spadają dochody podatkowe budżetu państwa z...

Edukacja włączająca to edukacja dla każdego

Edukacja włączająca to edukacja dla każdego

– Mamy problem z różnorodnością i to widać w przestrzeni publicznej. Z jednej strony to smutne spostrzeżenie, ale z drugiej strony może dobrze się dzieje bo zaczynamy dostrzegać problem i to już jest pierwszy krok w kierunku koniecznej zmiany. To wszystko prowokuje do...

Rząd chce odebrać JST realizację programu Dobry Start

Rząd chce odebrać JST realizację programu Dobry Start

Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą świadczeń ma się zajmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie gminy. Takie rozwiązanie wprowadza projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny, którą resort polityki społecznej skierował do Sejmu z pominięciem KSRiST. 12 kwietnia...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest on organizowany raz na 10 lat. Ale tegoroczna edycja jest wyjątkowa – po raz pierwszy obowiązkową formą uczestnictwa jest tzw. samospis internetowy. Za brak udziału w spisie...