Wiadomości

Brak krajowej polityki migracyjnej nie sprzyja integracji

Brak krajowej polityki migracyjnej nie sprzyja integracji

9 i 10 stycznia, w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji. Głównym punktem obrad była dyskusja na temat lokalnego wymiaru integracji cudzoziemców w Polsce - nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele Departamentu Pomocy i Integracji...

Beneficjentami opłaty produktowej powinni być mieszkańcy

Beneficjentami opłaty produktowej powinni być mieszkańcy

Wprowadzenie opłaty produktowej. Ustalenie i egzekwowanie sankcji finansowych dla producentów za wprowadzanie na rynek opakowań nienadających się do recyklingu. Standaryzacja opakowań zwrotnych. Zorganizowanie w Polsce rynku dla wtórnego politereflanu etylu - to...

Zatrzymajmy mowę nienawiści

Zatrzymajmy mowę nienawiści

W Europejskim Centrum Solidarności, we wtorek, 14 stycznia br., obradował Zarząd Unii Metropolii Polskich. Podczas konferencji prasowej po wydarzeniu, samorządowcy wsparli Piotra Adamowicza, posła na Sejm RP i brata zamordowanego prezydenta, w jego apelu o ściganie i...

Powstanie Instytut im. Pawła Adamowicza

Powstanie Instytut im. Pawła Adamowicza

Powołanie Instytutu zapowiedziała Magdalena Adamowicz podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Unii Metropolii Polskich, które odbyło się 14 stycznia 2020 r., w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska. „Instytut Pawła Adamowicza powstaje na wzór takich...

Wspomnienie o Pawle Adamowiczu

Wspomnienie o Pawle Adamowiczu

13 stycznia 2019 r. podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na scenie ustawionej na Rynku Węglowym w Gdańsku zginął Paweł Adamowicz. Jego zabójca, uzbrojony w nóż o 15 cm. ostrzu, wdarł się na scenę i zadał Prezydentowi Gdańska trzy ciosy. 14...

W Senacie o łódzkim związku metropolitalnym

W Senacie o łódzkim związku metropolitalnym

Powołanie łódzkiego związku metropolitalnego przewiduje projekt ustawy, który 8 stycznia 2020 r. przyjęła Komisja Ustawodawcza. Zakłada on m.in., że łódzki związek metropolitalny będzie zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, charakteryzujących się istnieniem silnych...

Aby samorządy mogły nadal korzystać z funduszy UE

Aby samorządy mogły nadal korzystać z funduszy UE

8 stycznia br. senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej zadecydowała o podjęciu prac nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Projekt ma na celu umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego realizację inwestycji z wykorzystaniem...

Koszyk Dobrych Praktyk Ekologicznych

Koszyk Dobrych Praktyk Ekologicznych

Przedstawiamy Państwu koszyk dobrych praktyk w zakresie ekologii. To zbiór zadań realizowanych w największych polskich miastach, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, dzięki którym w wymiarze lokalnym udaje nam się przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian...

Jakie wyzwania czekają metropolie po 2020 r.

Jakie wyzwania czekają metropolie po 2020 r.

Rosnąca urbanizacja jest trendem nie tylko europejskim, ale także globalnym. Z jednej strony wiąże się ona z szansami, ale z drugiej strony oznacza konieczność stawiania czoła nowym wyzwaniom. Kluczowe znaczenie ma zatem współpraca między instytucjami i podmiotami w...

Z grudniowego posiedzenia KWRiST

Z grudniowego posiedzenia KWRiST

Dyskusja na temat problemów z gospodarką odpadami komunalnymi, rozmowy o Funduszu Dróg Samorządowych, przegląd przepisów regulujących zasady wynagradzania pracowników samorządowych, oraz przepisów regulujących ustrój JST ma wypełnić plan prac Komisji Wspólnej Rządu i...

18 grudnia Dniem Migranta

18 grudnia Dniem Migranta

Gościnność nakazuje, aby przy każdym wigilijnym stole czekało wolne miejsce na niespodziewanego przybysza. Pokażmy, że ten zwyczaj to nie tylko pusta tradycja. Co roku, 18 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migranta. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie...

Spotkanie Zarządu UMP z przedstawicielami UNHCR

Spotkanie Zarządu UMP z przedstawicielami UNHCR

W Polsce nie ma rządowej strategii migracyjnej, dlatego miasta musiały wypracować własne rozwiązania wspierające mieszkańców nie posiadających polskiego obywatelstwa. Ważne jest, aby miasta gwarantowały równy dostęp do usług publicznych dla wszystkich mieszkańców. 10...