Wiadomości

Resort finansów koloryzuje sytuację budżetową samorządów

Resort finansów koloryzuje sytuację budżetową samorządów

Miasta Unii Metropolii Polskich zamknęły pierwsze półrocze 2020 r. deficytem wynoszącym 16 mln zł, i należy się spodziewać, że w drugim półroczu br. nastąpi dalszy przyrost tego deficytu. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Członek Zarządu Unii Metropolii...

COVID-19 pokrzyżował elektromobilne plany miast

COVID-19 pokrzyżował elektromobilne plany miast

W ocenie Unii Metropolii Polskich ustawowe terminy na spełnienie wymogów dotyczących wyposażenia miast w samochody elektryczne oraz odpowiednią ilość stacji ładowania elektrycznych pojazdów powinny zostać przesunięte co najmniej o rok. Realizację inwestycji w tym...

Finanse miast – zapraszamy na kolejne seminarium on-line

Finanse miast – zapraszamy na kolejne seminarium on-line

Ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miast będzie tematem ósmego seminarium on-line poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce. Zapraszamy 17 września! Związek Miast Polskich organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego...

PPP – zapraszamy na kolejne seminarium on-line

PPP – zapraszamy na kolejne seminarium on-line

Przykłady projektów zrealizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także szerokie korzyści z PPP dla miast zostaną omówione podczas kolejnego seminarium poświęconego rozwojowi lokalnemu. 23 września br. Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne...

Unijne dofinansowanie na proekologiczne inwestycje

Unijne dofinansowanie na proekologiczne inwestycje

Władze samorządowe i grupy gmin zobowiązały się do znaczącego ograniczenia poziomu konsumpcji energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jednak, podczas wprowadzania w życie swoich ambitnych planów działań na rzecz klimatu i energii, często napotykają ograniczenia...

Pomorskie miasta wobec pandemii i zmian klimatycznych

Pomorskie miasta wobec pandemii i zmian klimatycznych

Czy pandemia COVID-19 pokazuje, że miasta powinny się coraz bardziej rozpraszać, aby naturalnie zapewnić mieszkańcom tzw. dystans społeczny, czy może raczej powinny się kondensować, aby zmniejszyć koszty funkcjonowania i emisyjność? Jaki wpływ na rozwój miast będzie...

Czy rządowa pomoc w usuwaniu awarii powinna być odpłatna

Czy rządowa pomoc w usuwaniu awarii powinna być odpłatna

Zdziwienie i niepokój Unii Metropolii Polskich budzą wypowiedzi przedstawicieli administracji rządowej za[powiadające, że m.st. Warszawa będzie musiała zapłacić za udzieloną przez władze centralne pomoc przy usuwaniu awarii rurociągu do oczyszczalni ścieków Czajka....