Wiadomości

Co czeka szpitale: powrót modelu radzieckiego, czy wyprzedaż?

Co czeka szpitale: powrót modelu radzieckiego, czy wyprzedaż?

Planowana przez Ministerstwo Zdrowia centralizacja szpitali samorządowych jest sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, katolicką nauką społeczną, nauczaniem św. Jana Pawła II. Jest natomiast – przynajmniej w swojej najdrastyczniejszej postaci – w pełni...

Teraz najważniejsza jest edukacja jak segregować śmieci

Teraz najważniejsza jest edukacja jak segregować śmieci

Przykład gdańszczanek i gdańszczan, ale także mieszkanek i mieszkańców innych miast i gmin pokazuje, że uczymy się segregować śmieci i robimy to coraz dokładniej i lepiej. Oczywiście ważną rolę odgrywa tutaj edukacja. Dlatego Unia Metropolii Polskich stale apeluje,...

Lublin Europejską Stolicą Młodzieży

Lublin Europejską Stolicą Młodzieży

Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Międzynarodowe jury uznało, że to właśnie Lublin wraz ze swoją niepowtarzalną energią i inspirującymi pomysłami młodych ludzi stworzył najciekawszy w Europie program działań. Ilość...

Dzień Chorób Rzadkich

Dzień Chorób Rzadkich

Choroby rzadkie to wrodzone schorzenia o przewlekłym i niejednokrotnie ciężkim, postępującym przebiegu zagrażającym życiu. Istnieje ponad 7 000 chorób klasyfikowanych jako rzadkie, a 80% z nich ma podłoże genetyczne. W Polsce na choroby rzadkie cierpi ok. 2-3 mln...

Wystartowały konsultacje Krajowego Planu Odbudowy

Wystartowały konsultacje Krajowego Planu Odbudowy

Polska jest jednym z największych beneficjentów unijnego Funduszu Odbudowy. Ze wszystkich źródeł Next Generation EU mamy otrzymać aż 125 mld euro dotacji oraz około 35 mln euro pożyczek. Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy wystartują 2 marca i potrwają 35 dni.  ...

Cudzoziemcy, imigranci i uchodźcy w oczach mieszkańców miast

Cudzoziemcy, imigranci i uchodźcy w oczach mieszkańców miast

Miasta Unii Metropolii Polski zadeklarowały wspólne wypracowanie kultury przyjmowania migrantów. Oznacza to m.in. podnoszenie świadomości mieszkańców na temat przyczyn migracji oraz wzmacnianie postaw tolerancji i otwartości. Dzięki współpracy z UNHCR, możemy poznać...

Zgłaszanie incydentów cyberbezpieczeństwa

Zgłaszanie incydentów cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo stanowi coraz większe wyzwanie także w dużych miastach. Transformacja cyfrowa poza niewątpliwymi korzyściami zwiększa jednak poziom narażenia na ryzyko ataku, które może zagrozić albo utratą danych albo zatrzymaniem ciągłości działania. Kancelaria...

Język Nasz Ojczysty

Język Nasz Ojczysty

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (MDJO) obchodzony jest 21 lutego, począwszy od roku 2000. Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 1999 r. z inicjatywy Bangladeszu.   Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat...

Projekt. Selektywna zbiórka odpadów z odstępstwami

Projekt. Selektywna zbiórka odpadów z odstępstwami

Minister właściwy ds. klimatu będzie mógł wydać na wniosek prezydenta miasta decyzję zezwalającą gminie na odstępstwo w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w...

Metropolie otwarte dla niepełnosprawnych

Metropolie otwarte dla niepełnosprawnych

Komisja ds. Społecznych Unii Metropolii Polskich omawiała działania, jakie mogą podjąć nasze miasta w celu zwiększenia swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi nie tylko o usuwanie barier architektonicznych, ale także o zmianę standardów obsługi OzN...

Coraz gorsza sytuacja finansowa miast i metropolii

Coraz gorsza sytuacja finansowa miast i metropolii

Rząd ogłosił, że samorządy zamknęły rok 2020 odnotowując wyniki lepsze niż planowały w jego trakcie: nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości  21 mld zł oraz   wynoszącą 5,5 mld zł nadwyżkę finansową To tylko cześć prawdy, zestawienie...