Wiadomości

Z posiedzenia Zarządu – “Nie żyjemy w dwóch światach”

Z posiedzenia Zarządu – “Nie żyjemy w dwóch światach”

W posiedzeniu Zarządu UMP, które odbyło się w trybie hybrydowym, 14 października, wziął udział minister ds. samorządu w Kancelarii Premiera, Michał Cieślak. W obradach, oprócz członków Zarządu (prezydentów: Białegostoku, Szczecina, Gdańska, Poznania i Lublina oraz...

Susza – co dalej z Zespołem Roboczym KWRiST?

Susza – co dalej z Zespołem Roboczym KWRiST?

Susza, której skutki z każdym rokiem stają się coraz bardziej dotkliwe, jest dzisiaj największym wyzwaniem dla polskich samorządów. Dlatego też już w maju  br. miasta UMP  podpisały deklarację w sprawie współdziałania w tej sprawie. Uznano, że tylko takie podejście...

Oświata: Apel UMP i ZMP do Ministra Zdrowia

Oświata: Apel UMP i ZMP do Ministra Zdrowia

Apel Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i Związku Miast Polskich do Ministra Zdrowia o jasne przepisy sanitarne. Szanowny Panie Ministrze, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszych miast, w tym uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty i ich rodzin, w...

Jak obniżyć koszty w PSZOK-ach?

Jak obniżyć koszty w PSZOK-ach?

Na spotkaniu przedstawicieli UMP z wiceministrem Jackiem Ozdobą, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu, które odbyło się 29 września w Warszawie, została przedstawiona między innymi propozycja Miasta Wrocławia dotycząca zmian w funkcjonowaniu punktów selektywnego...

Raport Samorząd

Raport Samorząd

Raport Samorząd: Pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami – samorząd terytorialny w czasie pandemii Jakie działania mogą podjąć JST, aby uratować lokalne rynki pracy przed grożącym im kryzysem? Jakie rozwiązania należy wprowadzić w doborze...

Rząd chce zabrać samorządom 14 mld zł w ciągu 10 lat

Rząd chce zabrać samorządom 14 mld zł w ciągu 10 lat

Przygotowana przez resort finansów nowelizacja ustawy o podatkach dochodowych: od osób prawnych oraz od osób fizycznych przyniesie miastom, gminom, powiatom i regionom ubytek w ich budżetach wynoszący 1,4 mld zł. Zabranie samorządom 1,4 mld zł to jest zabranie  1/10...

Apel UMP do Premiera w sprawie uchodźców z obozu Moria

Apel UMP do Premiera w sprawie uchodźców z obozu Moria

Miasta Unii Metropolii Polskich deklarują wolę pomocy uchodźcom ze spalonego obozu Moria na greckiej wyspie Lesbos. Jednak bez podjęcia przez polski rząd stosownych inicjatyw i decyzji możliwości samorządów w tym zakresie są mocno ograniczone. Od początku ostatniego...