Zarząd Unii Metropolii Polskich negatywnie zaopiniował przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o finansach publicznych. Zdaniem Zarządu UMP, wdrażane od początku 2011 r. mechanizmy ograniczające dług i deficyt jednostek samorządu terytorialnego wystarczą, aby deficyt tego podsektora od 2012 r. utrzymał się w limicie 0,6% PKB.