Jednym z punktów pierwszego posiedzenia nowego zespołu stałego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – mianowicie Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich – był projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej.  Uzgodniono treść opinii o tym projekcie.

Opinia Zespołu KWRiST w sprawie Krajowej Polityki Miejskiej