Na seminarium Komisji Sekretarzy i Prawników Miast Unii Metropolii Polskich, które odbyło się 19 i 20 listopada w Kazimierzu Dolnym, mec. Rafał Padrak z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w  Lublinie omówił postępowanie kontrolne po zmianach w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli.

  Prezentacja Postępowanie kontrolne NIK – mec Rafał Padrak