Powyższy zdanie stanowi konkluzję bardzo ciekawego artykułu Andreasa Billerta „Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie” – zamieszczonego w zbiorze „Kultura – polityka rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów”. Publikację przygotował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Zamieszczamy ją poniżej, dzięki uprzejmości Instytutu.

Kultura jako dzwignia rozwoju miast i regionów