Anonsujemy interesującą nowość w dziale “Materiały i opracowania”. Jest nią syntetyczna prezentacja “Budżety jednostek samorządu terytorialnego a projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Zasady kwalifikacji zobowiązań i wydatków”. Autorką jest Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta Katowic, a zarazem Przewodnicząca Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich.