Stanowisko UMP z 24 IV 2013 prawo budowlane

Zalacznik 1 do stanowiska UMP z 24 IV 2013 prawo budowlane – ekspertyza mec. Nowosielskiego

Zalacznik 2 do stanowiska UMP z 24 IV 2013 prawo budowlane – prezentacja