Deklaracja UMP z 24 IV 2013 w sprawie wspoldzialania wladz

Zalacznik 1 do Deklaracji UMP z 24 IV 2013 – Koncepcja MKW

Zalacznik 2 do Deklaracji UMP z 24 IV 2013 – Koncepcja Kolegium Metropolitalnego