Krajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz urbanistów, architektów, adwokatów i inżynierów komunikacji uzgodniły treść Kanonu Architektury Prawa Przestrzennego RP. Są to podstawowe zasady, na których powinno opierać się stopniowe uzdrowienie zarówno prawa urbanistyczno-budowlanego w Polsce, jak i praktyki stosowania tego prawa.

Podpisy pod Kanonem złożyli prezesi: Krajowej Izby Urbanistów – Jacek Sztechman, Krajowej Rady Izby Architektów RP – Ryszard Gruda, Naczelnej Rady Adwokackiej – Andrzej Zwara, Stowarzyszenia Architektów RP – Mariusz Ścisło, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Janusz Dyduch, Towarzystwa Urbanistów Polskich – Tadeusz Markowski, Unii Metropolii Polskich – Paweł Adamowicz, Unii Miasteczek Polskich – Wojciech Długoborski, Związku Gmin Wiejskich RP – Mariusz Poznański, Związku Miast Polskich – Ryszard Grobelny, Związku Powiatów Polskich – Marek Tramś i Związku Województw RP – Jacek Protas.

Przedstawiciele wymienionych organizacji uzgadniali treść Kanonu Architektury Prawa Przestrzennego RP podczas trzech konferencji w siedzibie Unii Metropolii Polskich: 14 listopada 2013, 28 lutego 2014 i 26 czerwca 2014. W wyniku konsultacji, wykraczających poza 12 organizacji, wykreślano zapisy kontrowersyjne, dążąc do tekstu, pod którym wszyscy mogliby się podpisać z pełnym przekonaniem. Kontrowersji było nadspodziewanie mało, jak na historię debaty o prawie przestrzenno-budowlanym w Polsce po 1989 roku. Tak jakby ci, którzy obserwują degrengoladę polskiej przestrzeni, dochodzili do podobnych wniosków niezależnie od siebie.

W załączeniu:

uzgodnienie podpisane przez prezesów 12 organizacji

uzgodniony Kanon Architektury Prawa Przestrzennego RP