Rada UMP  4 marca 2015 r. wybrała władze tej organizacji na bieżącą kadencję samorządów. Prezesem Zarządu został prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Sekretarzem Zarządu pozostał prezydent Szczecina Piotr Krzystek, a skarbnikiem – skarbnik m.st. Warszawy Mirosław Czekaj. Członkowie Zarządu to: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Na przedstawicieli Unii Metropolii Polskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaproponowano Krzysztofa Żuka i prezydenta Katowic Marcina Krupę.

Jako kandydaci na współprzewodniczących zespołów Komisji Wspólnej po stronie samorządowej zostali zarekomendowani:

– prezydent Lublina Krzysztof Żuk – w Zespole ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska;

– prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski- w Zespole ds. Systemu Finansów Publicznych;

– prezydent Krakowa Jacek Majchrowski- w Zespole ds. Ustrojowych;

– zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski – w Zespole ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich.

Rada Unii Metropolii Polskich przyjęła załączone stanowisko w sprawie zmian w ustawach umożliwiających realizację Narodowego Planu Rewitalizacji. Chodzi o to, aby odwrócić stan prawny, w którym bardziej opłaca się wchodzić z nową zabudową na wolne tereny niż „leczyć” istniejącą zabudowę. Bardzo ważne jest także wypracowanie dobrych praktyk. W tym celu UMP zorganizuje we wrześniu 2015 w Łodzi kilkudniowe warsztaty rewitalizacyjne.

stanowisko UMP o Narodowym Planie Rewitalizacji