30 marca 2016 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Unii Metropolii Polskich, którą tworzy 12 prezydentów miast członkowskich. Poprzedniego dnia spotkał się Zarząd UMP. Na podstawie jego rekomendacji, Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2015 roku i plan pracy na rok 2016.

Rada UMP przyjęła Apel sprawie polityki osiedleńczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz 5 stanowisk:

– w sprawie organizacji Wystawy International EXPO 2022 w Łodzi,

– w sprawie partnerstwa Banku Gospodarstwa Krajowego  ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

– w sprawie sukcesywnej zmiany prawa urbanistycznego (przestrzennego) oraz spójnych z nią zmian w prawie budowlanym,

– w sprawie wdrożenia dyrektywy UE dotyczącej zamówień wewnętrznych („in-house”),

– w sprawie dostosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do rządowych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Ponadto Zarząd UMP w dniu 29 marca 2016 r. przyjął stanowisko w sprawie wprowadzenia mechanizmu rekompensaty dla samorządów z tytułu podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT. Tego samego dnia stanowisko zostało zaakceptowane przez całą stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Oto ww. apel i stanowiska:

Apel UMP ws polityki osiedleńczej 30 III 2016

Stanowisko UMP ws Expo 2022 z 30 III 2016

Stanowisko UMP ws BGK 30 III 2016

Stanowisko UMP ws urbanistyki 30 III 2016

stanowisko UMP ws in-hause 30 III 2016

Stanowisko UMP ws ryzyka powodziowego 30 III 2016

stan UMP kwota_wolna_od_podatku 29 III 2016