24 marca 2017 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Unii Metropolii Polskich, którą tworzy 12 prezydentów miast członkowskich. Wcześniej spotkał się Zarząd UMP. Na podstawie jego rekomendacji, Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2016 roku i plan pracy na rok 2017.

Rada UMP uchwaliła „Apel prezydentów głównych miast Polski do Pana Marszałka Sejmu RP, Pana Marszałka Senatu RP, Pani Prezes Rady Ministrów o opanowanie chaosu przy projektowaniu zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym”.

Załącznikiem do apelu jest ekspertyza doradcy UMP, prof. Huberta Izdebskiego „ Limitowanie kadencji władz publicznych w świetle Konstytucji RP”.

Apel UMP o opanowanie chaosu legislacyjnego

H.Izdebski LIMITOWANIE KADENCJI WŁADZ PUBLICZNYCH W SWIETLE KONSTYTUCJI RP

W dyskusji zwrócono uwagę, że sposób, w jaki władze centralne podchodzą do ustrojowych podstaw samorządu terytorialnego – fala luźnych, mało spójnych, radykalnych pomysłów, upublicznianych w formie wywiadów, komentarzy, plotek, przecieków – przy jednoczesnym unikaniu poważnej debaty na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – niszczy autorytet państwa.

Rada UMP zaaprobowała dokumenty i ustalenia przyjęte na Forum Samorządowym w dniu 16 marca w imieniu solidarnie działających organizacji, w tym UMP.

Ponadto Rada Unii Metropolii Polskich przyjęła poniższe stanowiska:

Stanowisko UMP ws jakosci powietrza

Stanowisko UMP ws paliw

Stanowisko UMP ws wycinki drzew

Stanowisko_UMP Kodeks Urbanistyczno-Budowlany

Stanowisko UMP ws ZIT PLUS