VI Kongres Infrastruktury Polskiej, organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z najbardziej znaczącymi podmiotami branżowymi i samorządowymi, będzie miejscem wymiany opinii i informacji na temat kondycji szeroko pojmowanego polskiego rynku infrastruktury.

Kongres odbędzie się w Warszawie w Hotel Sheraton (ul. B. Prusa 2) 14 czerwca 2018 r. od godz. 10.

W tym roku tematyka Kongresu obejmie m.in. następujące kwestie:

Powrót do przeszłości, czyli kierunki rozwoju polskiej infrastruktury;

Zagrożenia w realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych;

Nowe linie kolejowe a program utrzymaniowy;

Optymalizacja projektów infrastrukturalnych;

Polskie porty – plany rozwojowe a dostępność od strony lądu;

Inteligentne budownictwo – czy digitalizacja zrewolucjonizuje sektor infrastruktury?

Pobór opłat i finansowanie infrastruktury transportowej.

Więcej informacji:

http://kongresinfrastruktury.pl/