7 i 8 marca we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji. Tematem przewodnim była Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022. Dokument powstał dzięki współpracy jednostek miejskich z organizacjami pozarządowymi, specjalistami, ekspertami oraz innymi osobami żywo zainteresowanymi dialogiem międzykulturowym.  Drugiego dnia członkowie Zespołu UMP uczestniczyli w IV Targach Edukacji Międzykulturowej, które odbywały się pod hasłem „Empatia, otwartość, integracja. Co widać z drugiej strony?”

13 marca, na zaproszenie Instytutu Spraw Publicznych, przedstawiciele UMP wzięli udział w konferencji „Mosty i kładki: rola samorządu i społeczności lokalnych w adaptacji cudzoziemców”. Odbyła się ona w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Zaprezentowano inicjatywy o niedużej skali, podejmowane na szczeblu lokalnym przez samorządy i różnego typu organizacje: prowadzenie punktów informacyjnych, organizowanie działań kulturalnych czy realizowanie kampanii społecznych.  „Kładki” te mają szansę w przyszłości stać się solidnymi „mostami”.

26 i 27 marca w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji UMP ds. Obywateli Miasta. Tematem przewodnim były różne aspekty współpracy z organizacjami pozarządowymi. Drugiego dnia zwiedzano miejsce spotkań na Starym Polesiu prowadzone przez stowarzyszenie „Społecznie Zaangażowani” oraz centrum coworkingu przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (ul. Narutowicza 8/10).

26 i 27 kwietnia w Krakowie miało miejsce posiedzenie Komisji UMP ds. Edukacji i Mediów. Jednym z kluczowych tematów było przygotowanie szkół ponadpodstawowych do naboru na rok szkolny 2019/2020.

Na zdjęciu spotkanie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji we Wrocławiu