Międzynarodowe Branżowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędę się jak zwykle na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Najważniejsze obszary tematyczne to: odpady, powietrze, energia, woda, technika komunalna.

Organizatorzy zapraszają samorządy i administrację publiczną, dysponentów funduszy, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży OZE, budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, zakłady przemysłowe, rolników i leśników, uczelnie wyższe oraz wielu innych.

Założeniem POL-ECO SYSTEM 2018 jest połączenia środowiska biznesowego i edukacyjnego oraz zaangażowanie mieszkańców, uczniów, studentów. Dobre praktyki będą propagowane poprzez współpracę z liderami z dziedziny ekologii i usług komunalnych.

Bieżące informacje na temat imprezy są zamieszczane na http://www.polecosystem.pl/pl/