Stoimy u progu istotnych zmian w szkolnictwie. W trakcie dwóch dni kongresu zostaną poruszone najistotniejsze kwestie dotyczące reform w polskiej edukacji. Dyrektorzy oraz przedstawiciele administracji dowiedzą się, jak usprawnić funkcjonowanie placówki oświatowej, a także jak skutecznie zarządzać coraz bardziej rozbudowaną infrastrukturą TIK w szkole.

W programie m.in.:

 • Rozporządzenie o ochronie danych (rodo) – rozszerzony zakres odpowiedzialności od 25 maja 2018 r.
 • Vademecum IT dyrektora szkoły
 • Jak za darmo utworzyć kopię bezpieczeństwa danych
 • Cyberprzemoc w szkole – obowiązki dyrektora i nauczycieli
 • Budowanie silnej marki szkoły
 • Inteligentne zabawki – ukryci szpiedzy
 • Przegląd darmowego oprogramowania ułatwiającego pracę nauczycieli
 • Na co zwracać uwagę przy zakupach sprzętu IT – obecne trendy
 • Wystąpienia publiczne – jak mówić, żeby ludzie nas słuchali

Do udziału zaproszono:

 • Dyrektorów i wicedyrektorów szkół
 • Dyrektorów departamentów edukacji
 • Kierowników referatów oświaty
 • Kierowników innych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą
 • Wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów
 • Sekretarzy i skarbników

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na http://www.kongres.tikwedukacji.pl/