Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji na temat optymalnej realizacji potrzeb przewozowych poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Jest to szczególnie istotne po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

Do bezpłatnego udziału w konferencji są zaproszeni:

– przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,

– operatorzy publicznego transportu zbiorowego,

– przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,

– przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji.

Podczas konferencji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu „Asy transportu publicznego”.

Więcej informacji i zgłoszenia:

http://pirbinstytut.pl/index.php/forum-transportu-publicznego-30-08-2018