Od dnia 1 października 2018 r. dyrektorem Biura Unii Metropolii Polskich jest dr hab. Igor Zachariasz, dotychczas zastępca dyrektora. Natomiast dotychczasowy dyrektor – Andrzej  Lubiatowski objął funkcję zastępcy dyrektora ds. regionów metropolitalnych. Będzie też koordynatorem Komisji UMP ds. Urbanistyki.