Polskie biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) nagradza Złotymi Wachlarzami osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, wspierania integracji migrantów w Polsce, lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Wśród laureatów konkursu w kategorii instytucje były urzędy miast Warszawy (2013) i Gdańska (2016).

Zgłoszenia kandydatur do tegorocznej nagrody są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.złotewachlarze.pl

Prosimy także o promowanie konkursu.