Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie, zaprasza do udziału w XI ogólnopolskiej konferencji pt. „System gospodarki odpadami. Jak pozyskać wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów?”.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 stycznia 2019 r. w hotelu QUBUS w Krakowie.

Tematy przewodnie: zagadnienia dotyczące aktualnych przepisów prawnych w gospodarce odpadami, przegląd europejskich rozwiązań w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producentów, założenia i kierunki zmian w dyrektywach europejskich dotyczących gospodarki odpadami.

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli urzędów miast i gmin, przedsiębiorstw gospodarki odpadami, specjalistów i ekspertów branży oraz wszystkich zainteresowanych.

Formularz zgłoszeniowy i inne informacje:

http://www.kigo.pl/