Kolejna ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie instytucjami publicznymi i ich informatyzację odbędzie się tradycyjnie w hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Organizatorem jest miesięcznik „IT w Administracji”.

Tematyka: strategiczne kierunki cyfrowej administracji wynikające z nowego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, wdrażanie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wpływ rozporządzenia o RODO na dostęp do informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie a także naruszenia ochrony danych osobowych z perspektywy organu nadzorczego.

Wśród prelegentów będą: Tomasz Soczyński (Urząd Ochrony Danych Osobowych), Justyna Orłowska (KPRM), Joanna Baranowska (MC), Robert Kośla (MC), Dariusz Jędryczek (Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu), Mariusz Bogucki (Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego), a także Mariusz Madejczyk oraz Magdalena Sawicka (Podlaski Urząd Wojewódzki, NASK).

Strona Forum: http://www.forum.itwadministracji.pl/