Zarząd Unii Metropolii Polskich przyjął w dniu 17 grudnia 2018 r. stanowisko  w sprawie konsekwencji wzrostu cen energii dla realizacji zadań publicznych w metropoliach.

Cena energii elektrycznej dla miast wzrasta od 2019 r. o ok. 70%. W tak poważnej sytuacji Unia Metropolii Polskich oczekuje od Rządu działań zarówno pilnych, jak i długookresowych.

Postulaty pilne:

– zwiększenie kwoty subwencji ogólnej dla samorządów;

– zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do przewozu pasażerów metrem, tramwajami i trolejbusami, zgodnie z art. 15.1.e) Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dn. 27.10.2003;

– ochrona najuboższych mieszkańców.

Postulaty w dalszej perspektywie:

– zwiększenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w PIT;

– przekazanie samorządom części przychodów ze sprzedaży uprawnień CO2;

– stworzenie ustawowych warunków ograniczających rozpraszanie zabudowy, a tym samym sieci infrastruktury i transportu publicznego.

Zarząd Unii Metropolii Polskich wnosi o pilne powołanie doraźnego zespołu problemowego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pełną treść postulatów UMP zawiera załączone niżej stanowisko. Załączono także raport nt. wzrostu cen energii, przygotowany dla UMP przez dr. Jana Rączkę z firmy Alternator.

stanowisko Unii Metropolii Polskich ws cen energii

Raport dla UMP nt cen energii