Kongres odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w godz. 10:00-15:30. Głównym tematem są rozwiązania technologiczne w dystrybucji biletów w transporcie zbiorowym, informacji pasażerskiej, oświetleniu miejskim, infrastrukturze na potrzeby mobilności. Dyskusja obejmie także aspekty finansowe i prawne rozwoju inteligentnych miast oraz współpracę władz miasta z mieszkańcami.

Organizatorem kongresu jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Udział bezpłatny. Program i rejestracja:

http://kongrestechnologiimiejskich.pl/