Koło Naukowe FiskUS zaprasza na V Konferencję Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce i ich wpływ na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego”. Konferencja odbędzie się 8-9 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Narutowicza 17a.

Więcej informacji:

https://pl-pl.facebook.com/KNFiskUS/