Konferencja przygotowana z myślą o kobietach zaangażowanych w informatyzację administracji publicznej. W tym procesie brakuje osób, które oprócz wiedzy technicznej mają też umiejętności interdyscyplinarne, myślą nieszablonowo, są zdolne do rozwiązywania skomplikowanych problemów za pomocą kompetencji miękkich – innymi słowy, brakuje kobiet.

W programie konferencji m.in.:

  • Kopernik była kobietą! Wnioski z raportu Kobiety w „męskich” zawodachoraz z badania cyfrowych kompetencji kobiet w Polsce
  • Zarządzanie zmianą w projektach informatycznych
  • Kobiecy punkt widzenia w zespołach projektowych wdrażających i utrzymujących systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją
  • Wskaźniki realizacji i mierzenie postępów w projektach informatycznych
  • Jak otworzyć nie tylko urzędowe dane, ale i umysły na nowe technologie

Osoby zaproszone na konferencję:

  • kierowniczki i dyrektorki IT jednostek administracji państwowej i samorządowej
  • dyrektorki i naczelniczki wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
  • kierowniczki oraz członkinie projektów informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
  • członkinie zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych
  • kobiety pełniące funkcje: starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy

 

Program i zgłoszenia:

http://www.kobieta.itwadministracji.pl/