XII POLSKI KONGRES ITS odbędzie się 22-23 maja 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Tematyka planowana w tym roku:

  • Cyfryzacja transportu wspierana przez UE, elektromobilność, pojazdy samosterujące, C-ITS i łączność 5G;
  • Podejście usługowe w rozwijaniu i wdrażaniu systemów ITS – Umowy SLA (Service Level Agreement –umowa dot. poziomu usług);
  • Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators –Kluczowe Wskaźniki Efektywności). Umożliwiają one, m.in., pogłębioną i ciągłą ocenę działania systemów ITS z perspektywy użytkowników transportu.

Planowana tematyka sesji i inne informacje:

XII Polski Kongres ITS, 22-23 maja 2019 r., Warszawa