25 marca 2019 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie Unii Metropolii Polskich. Przewodniczącym jej Rady na kadencję 2019-2024 został prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wybrano także Zarząd w składzie: prezes – Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku; sekretarz – Piotr Krzystek, prezydent Szczecina; skarbnik – Mirosław Czekaj, skarbnik m.st. Warszawy; członkowie Zarządu – Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska; Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania; Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Prezydenci uchwalili załączony apel o wysoką frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Apel Prezydentow Miast UMP z 25 III 2019 o frekwencje w wyborach europejskich