Nowe impulsy rozwoju cyfrowego płynące z i do samorządów u progu kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej (2021-2027) oraz nowe technologie wymagające od władz publicznych głębokiej refleksji nad zakresem i jakością świadczonych usług cyfrowych (np. Internet rzeczy, blockchain, sztuczna Inteligencja), wreszcie – last but not least – zmodernizowana formuła organizacyjna – wszystkie te czynniki zdecydowały o zmianie miejsca tradycyjnej  konferencji. Jej 23. edycja odbędzie się w Warszawie, w Airport Hotel Okęcie przy ulicy 17 stycznia 24.
Stale aktualizowane informacje o konferencji znajdą Państwo na Facebooku https://www.facebook.com/miastawinternecie/ oraz w serwisie pod adresem: www.23.kmwi.pl. Zapraszamy także do kontaktu via: [email protected] i telefon: +48 14 628 42 10. Dyrektorem konferencji jest Arkadiusz Złotnicki, zaś dyrektorem programowym Krzysztof Głomb  tel. 605 290 500  [email protected],