Miejsce: Hotel Magellan*** SPA & Business, Bronisławów nad Zalewem Sulejowskim
W programie m.in.:
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – szczegóły projektu
Jak oswoić internet w szkole? Wyniki badania EU Kids Online
Wprowadzanie innowacji pedagogicznej
Monitoring w placówkach oświatowych
Fakty i mity związane z wypaleniem zawodowym
E-learning w szkole – jak to jest (z)robione?
Lekcje poza szkołą z wykorzystaniem technologii mobilnych
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach
Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt, który pozwoli rozwijać talenty uczniów
Nauczanie u progu czwartej przemysłowej rewolucji

 Do udziału zaproszono:
* Dyrektorów i wicedyrektorów szkół
* Dyrektorów departamentów edukacji
* Kierowników referatów oświaty
* Kierowników innych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą
* Wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów
* Sekretarzy i skarbników

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na http://www.kongres.tikwedukacji.pl/