Kongres, organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z najbardziej znaczącymi podmiotami branżowymi i samorządowymi, będzie miejscem wymiany opinii i informacji na temat kondycji szeroko pojmowanego polskiego rynku infrastruktury.

Kongres odbędzie się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20) 12 czerwca 2019 r. od godz. 10.

W tym roku tematyka Kongresu obejmie m.in. następujące kwestie:

Polski sektor infrastruktury – bieżące wyzwania

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych – jak wpłynie na realizację inwestycji?

Podział ryzyka w procesie inwestycyjnym

Relacja wykonawca – inwestor. Dialog czy dwa monologi?

Waloryzacja kontraktów infrastrukturalnych

Polityka w zakresie pozyskiwania kadr dla potrzeb branży

Rynek pracy jako wąskie gardło w realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Elektryfikacja linii kolejowych

Perspektywy wykorzystania potencjału polskiej infrastruktury transportowej

Wyniki analizy transportowej dla Odrzańskiej Drogi Wodnej

Inwestycje w drogi samorządowe

Polski program inwestycji w sieci elektroenergetyczne. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie inwestycyjnym

Stosowania nowoczesnych rozwiązań w branży infrastruktury – szanse i zagrożenia

Rola innowacji w tworzeniu przyjaznej infrastruktury komunikacyjnej

Jaka infrastruktura po 2020 roku?

Więcej informacji:

http://kongresinfrastruktury.pl/