Miejsce: Hotel Orle na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.
Organizatorzy: Gdańska Fundacja Wody i Urząd Miejski w Gdańsku.
Samorządowe Forum Gospodarki Komunalnej, planowane w cyklu rocznym, to nowa inicjatywa dla samorządowców z całej Polski, która powstała na bazie dobrze przyjętego Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami. Omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia z czterech dziedzin – gospodarki odpadami, polityki mieszkaniowej, polityki rowerowej i uchwały krajobrazowej – w perspektywie zarówno gminnej, jak i ogólnokrajowej. Dwudniowa konferencja w malowniczym otoczeniu Wyspy Sobieszewskiej będzie połączona z bardzo interesującą, niestandardową wycieczką.
Więcej informacji: http://gfw.pl/szkolenia/i-samorzadowe-forum-gospodarki-komunalnej/