Tematem przewodnim spotkania były finanse oświaty w miastach UMP. Przedstawiciele miast podjęli próbę porównania wydatków na realizację zadań oświatowych. Dyskutowano o skutkach finansowych podwyżek dla nauczycieli, które zostały wpisane do porozumienia zawartego 7 kwietnia br. między stroną rządową i przedstawicielami NSZZ Solidarność.
Omówiono także problemy związane z rekrutacją zwłaszcza do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.