Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz Krajową Radą Forów Sekretarzy JST z całej Polski. Kongres odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w NOVOTELU CENTRUM w Warszawie (ul. Marszałkowska 94). Celem jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych. Organizatorzy starają się, aby Kongres był miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządów. Zakres merytoryczny Kongresu w tym roku dotyczył będzie m.in. dbałości o sprawną pracę urzędu, optymalizacji kosztów administracyjnych, motywowania pracowników samorządowych, cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji i integracji systemów informatycznych w urzędach. IV Krajowy Kongres Sekretarzy będzie wydarzeniem wyjątkowym, bowiem 30 lat wcześniej, 18 września 1989 roku została powołana Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.