Smart City Summit „MIASTA SZCZĘŚLIWE”  – jedyna w północno-wschodniej Polsce debata o strategiach rozwoju miast z uwzględnieniem rozwiązań SMART – jest drugą edycją konferencji organizowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Klaster Infotech oraz Fundację Resursa Podlaska. Ideą przewodnią konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak technologia może zmienić nasze miasta i nasze życie na lepsze? Debata odbędzie się w dniach 3-4 października 2019 roku w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, który jest partnerem organizacyjnym wydarzenia. Planuje się, że w tegorocznym Smart City Summit uczestniczyć będzie ok. 200 osób, w tym prezydenci największych polskich miast, samorządowcy, naukowcy, urbaniści, informatycy i specjaliści zajmujący się rozwojem społeczno-gospodarczym. Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat m.in. możliwości wdrożenia strategii Smart City, zasad zrównoważonego rozwoju oraz zastosowań big data w zarządzaniu miastem. Interesujące efekty przyniosą dyskusje panelowe nt. implementacji takich idei jak: ecourbanism, smart citizen, Smart City a conscious city. Kluczowymi obszarami debat będą także problemy zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami, inteligentna energetyka, mieszkalnictwo smart oraz systemy inteligentnego transportu. Organizatorzy szczególną wagę przywiązują do problematyki jakości życia w miastach oraz partycypacji.
Główne przesłanie tegorocznej konferencji zawarte jest w jej tytule „Miasta Szczęśliwe”, rozumianym jako poszukiwanie modelu miasta wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne do poprawy komfortu życia mieszkańców we wspólnie tworzonej przestrzeni. Konferencja będzie płaszczyznę współpracy miast, ośrodków naukowych oraz firm technologicznych.
Koordynatorem operacyjnym Smart City Summit 2019 jest Kamila Wysocka; mail: [email protected], tel. (+48} 538 895 294.