Konferencja odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie pod hasłem „Prawo w edukacji – problemy, wyzwania, interpretacje”. Kongres jest corocznym spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. Organizatorem tego wydarzenia jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”. W tym roku główny akcent zostanie położony na kwestie związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi oświaty. Ze względu na częste zmiany legislacyjne oraz wynikające z nich problemy interpretacyjne jedną z kluczowych potrzeb dyrektorów i nauczycieli jest możliwość docierania do sprawdzonych źródeł informacji, a także korzystania z nich adekwatnie do potrzeb.
Szczegółowe informacje oraz program można znaleźć na stronie: http://kongres-edukacja.pl