Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji to ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Celem spotkania jest wymiana jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym. Tematyka Forum obejmuje zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i organizacyjne – rozumiane jako zachowanie ciągłości działania jednostki i konkretnego systemu czy stanowiska.

Tegoroczna edycja Forum odbędzie się 23 – 25 października 2019 r. w Jastrzębiej Górze. Wśród poruszanych tematów znajdzie się m.in.: pięć kluczowych wyzwań dla urzędów przy ochronie informacji niejawnych; wdrożenie i monitorowanie aplikacji webowej realizującej e-usługi publiczne; warunki techniczne i organizacyjne, w tym szacowanie ryzyka, przy powierzaniu przetwarzania danych do chmury obliczeniowej.

Więcej informacji na temat Forum znajduje się tutaj.