Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Wydawnictwo Municipium S.A. spotkaniach z cyklu “Nowoczesna edukacja jako silna strona inteligentnego miasta przyszłości”. Spotkania odbędą się 7 oraz 27 listopada w Katowicach.

W trakcie seminarium dyskutowane będą następujące tematy:

  • jaką pozycję w strategii miasta powinna zajmować edukacja?
  • w jaki sposób kształcenie kompetencji cyfrowych wpływa na jakość życia mieszkańców?
  • jaką rolę powinny odgrywać technologie informatyczne w tworzeniu efektywnego systemu edukacyjnego?
  • jak zaspokajać potrzeby współczesnej szkoły w zakresie finansowania najnowszych technologii?

Szczegółowych informacji na temat edukacji udziela Pan Michał Sierpiński: e-mail: [email protected]; tel: 509 806 962.