Przedstawiamy Państwu koszyk dobrych praktyk w zakresie ekologii. To zbiór zadań realizowanych w największych polskich miastach, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, dzięki którym w wymiarze lokalnym udaje nam się przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Mając świadomość jednak, że aby skutecznie zapobiegać katastrofie klimatycznej potrzeba zintensyfikować działania, stworzyliśmy łatwo dostępne know-how dla samorządów, które pomoże im wdrażać nasze sprawdzone projekty.

Broszura – Koszyk Dobrych Praktyk UMP