Smart City Forum to wydarzenie skupiające wszystkie podmioty zainteresowane ideą inteligentnych miast. Wydarzenie gromadzi decydentów szczebla krajowego, administracji samorządowej oraz ekspertów z branż takich jak: budownictwo, medyczna, transport, energetyka, edukacja, czy również usług publicznych. To właśnie sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

Tegoroczna XI edycja Smart City Forum odbędzie się 16 i 17 marca w The Westin Warsaw Hotel w Warszawie.