12 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej, pięcioletniej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów. Polskie samorządy mają w Komitecie 21 przedstawicieli. Wśród nich są Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska oraz Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi.

Europejski Komitet Regionów został utworzony w 1994 r. Pełni on rolę doradczą doradczą w unijnym procesie decyzyjnym i inne instytucje mają obowiązek zasięgać jego opinii w kwestiach mających wpływ na miasta i regiony. Choć członkowie KR-u nie mają uprawnień decyzyjnych na szczeblu UE, wydawane przez nich zalecenia mogą mieć znaczny wpływ na przywódców krajowych i europejskich komisarzy. Największa

pozycja w budżecie UE – środki na politykę spójności – to pieniądze przekazywane na rozwój regionalny w całej UE, w tym na rozwój bogatszych regionów, a wiele innych funduszy unijnych – takich jak Wspólna Polityka Rolna – pomaga wspierać gospodarkę polskich miast i regionów.

Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej KR-u wybrano pierwszego przewodniczącego zgromadzenia z Grecji. Apostolos Tzitzikostas, gubernator regionu Macedonia Środkowa i członek partii Nowa Demokracja (Europejska Partia Ludowa), który będzie przewodniczył KR-owi przez najbliższe dwa i pół roku. Vasco Cordeiro, przewodniczący rządu regionalnego Azorów, był kandydatem drugiej co do wielkości partii – Partii Europejskich Socjalistów.

W skład delegacji polskiej do Komitetu Regionów wchodzi 21 członków, są to:

 • Gustaw BRZEZIN – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Aleksandra DULKIEWICZ – Prezydent Miasta Gdańska,
 • Mariusz FRANKOWSKI – Radny m. st. Warszawy,
 • Olgierd GEBLEWICZ – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Paweł GRZYBOWSKI – Burmistrz Miasta Rypin,
 • Krzysztof IWANIUK – Wójt Gminy Terespol,
 • Józef JODŁOWSKI – Starosta Powiatu Rzeszowskiego,
 • Robert KOŚCIUK – Burmistrz Krasnegostawu,
 • Witold KOZŁOWSKI – Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • Krzysztof MATYJASZCZYK – Prezydent Miasta Częstochowa,
 • Władysław ORTYL – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Cezary PRZYBYLSKI – Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
 • Grzegorz SCHREIBER – Marszałek Województwa Łódzkiego,
 • Jarosław STAWIARSKI – Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Dariusz STRUGAŁA – Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo,
 • Mieczysław STRUK – Marszałek Województwa Pomorskiego,
 • Adam STRUZIK – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
 • Rafał TRZASKOWSKI – Prezydent m. st. Warszawy,
 • Ludwik WĘGRZYN – Radny Powiatu w Bochni,
 • Marek WOŹNIAK – Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 • Hanna ZDANOWSKA – Prezydent Miasta Łodzi.

 

Członkowie KR-u są wybierani zgodnie z przepisami krajowymi. Automatycznie tracą członkostwo w KR-ze, jeśli utracą lokalny czy regionalny mandat samorządowy.

Marek Woźniak jako szef polskiej delegacji wchodzi w skład kierownictwa Europejskiego Komitetu Regionów. Przedstawiciele Polski stoją też na czele dwóch ugrupowań politycznych w KR-e: przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wybrany został Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a szefem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) został Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Źródło: www.cor.europa.eu